Actueel nieuws

Belastingdienst moet veranderen

De Belastingdienst gaat de komende jaren aan de slag met het vernieuwen en verbeteren van werkprocessen en met het objectiveren van prestaties. Het vereenvoudigen van het fiscale stelsel is daarbij cruciaal. Staatssecretaris Wiebes heeft dit uitgewerkt in de Brede agenda voor de Belastingdienst die hij vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoewel de Belastingdienst in de kern een professionele en goed functionerende organisatie is en wordt gewaardeerd om haar deskundigheid en betrouwbaarheid, is ingrijpen nodig om in te spelen op de toekomst. Wiebes heeft met de top van de Belastingdienst en het departement een drietal knelpunten blootgelegd. Allereerst is er achterstallig onderhoud in een groot aantal werkprocessen. De door de Belastingdienst gehanteerde batchgewijze processen sluiten niet meer aan op de geïndividualiseerde gegevensuitwisseling, zoals die steeds meer plaatsvindt. De systemen moeten dan ook robuuster worden gemaakt.

Een andere voorwaarde voor succes is de vereenvoudiging van de fiscale regelgeving. De fiscale wijzigingen komen nu in toenemend tempo op de Belastingdienst af, maar dit is praktisch niet meer uitvoerbaar. Ten derde moet het verwachtingspatroon worden aangepast. Een fout waardoor 30.000 huishoudens te laat hun geld krijgen, is gezien het totaal aantal van miljoenen belastingplichtigen slechts een kleine foutenmarge. Wiebes komt daarom met een samenhangend verbeterprogramma dat direct in gang is gezet en de komende jaren verder wordt uitgevoerd. Het programma pakt de drie geconstateerde knelpunten aan. Zo moet de complexiteit worden verminderd (spoor A), moeten de werkprocessen robuuster worden gemaakt (spoor B) en moeten verwachtingen en rapporten van verwachte prestaties helder worden gesteld (spoor C). Daarnaast komt er een spoor om veranderingen als gevolg van de andere sporen in de organisatie te borgen (spoor X).

Contact info

Administratiekantoor Tjon B.V.

Geldersekade 41-A

1011EJ Amsterdam

T: +31 20 6391128

F: +31 20 6223942

Maps

JoomShaper